โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตั้งอยู่ที่ 25 หมู่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นายจตุรงค์ สโรบล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา