ข้อมูลติดต่อ
 

โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์  12130  โทรศัพท์  0-2532-1281  โทรสาร  0-2532-2211
E-mail : ladsanunschool@gmail.com
เว็บไซต์โรงเรียน http::/www.ladsanun.ac.th
ติดต่อสอบถามแอดมิน Facebook Page โรงเรียนวัดลาดสนุ่น จังหวัดปทุมธานี 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 2

 

นายจตุรงค์ สโรบล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา