โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ตั้งอยู่ที่ 25 หมู่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ 2567

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ 2567 กดที่นี่

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ 2567 กดที่นี่

นายจตุรงค์ สโรบล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา